[Odzyskaj Siebie] Akceptacja i praktyczne podejście do rozwoju duchowego

AKCEPTACJA Akceptacja jest kluczem, pozwolenie na własne doświadczanie ludzi. AKCEPTACJA – Akceptacja to jest stan, jak kochanie (sprawdza się ...