[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka Diptyk Del 1Två bilder med ett motiv som binder samman

Diptyk Del 1Två bilder med ett motiv som binder samman. I gammal tradition (redan från antik) konstnärerna skapade konst i olika format. Här målar vi diptyk.