[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka Format. Hur påverkar det motivet

När vi ska måla en tavla måste vi bestämma vilken storlek och vilket format ska det bli.