[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka. O Malarsttwie Intuicyjnym. Alina i Ania Witwitzka

Co to jest malarstwo intuicyjne. Trochę rozmyślań o tym w dyskusji miedzy malarkami; matką Aliną i córką Anią.