[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka Skiss som teknik att åstadkomma sin individuella still

Hur skapar du din individuella stil. Skissa först Ofta frågar vi och är intresserade av att få den finaste bilden som är bara din som är igenkännbar. Här ger jag dig ...