[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka Ton i ton måleri. Vad är det

När jag försöker hitta på Google denna beskrivning hittar jag Sånt Måleriet kom under 1700-talet i stor omfattning till användning vid ... prakt blev av underordnat ...