[Alina Witwitzka] Alina Witwitzka, Utställning, Galleri CREARE, Göteborg 2011

Få inspiration av Alina Witwitzkas målade verk med koncentration på struktur och olika format på tavlor: diptyk, triptyk, qvadriptyk. Nyheten är skulptur: fåglar av ...