[Uzdrowiciele 24] Bożena Kromer. Krótko o relacjach i odczytach na skalach astralnych.

Zdań kilka na temat prostego weryfikatora naszej rzeczywistośći. A przede wszystkim poteżnego sojusznika w omijaniu życiowych pułapek. Więcej informacji na ...