[POPKO TV] Głód walki – drugie obok Ego potężne narzędzie walki o życiowe cele. To twoja wola…

Duchowe wskazanie na wymóg walki o samego siebie, o swoje prawa, wolność i głoszone przez siebie poglądy. Bez tego człowiek jest slaby, poniżany, mało ...