[POPKO TV] Każdy jest dzieckiem indygo. Tylko obudź swoją moc! Eden powraca!

Powrót Edenu: https://www.popko.pl/eden.xhtml Doskonałość ludzka wyraża się aktywnym czynem, aktywną obecnością, a nie przypuszczeniem, czy owa ...