[POPKO TV] Ludzkie role

Przybranie jakiejś postawy sprawia, że się zmieniamy. Przebudowywane jest nasze ciało fizyczne, przebudowywana jest psychika, zmienia się ...