[POPKO TV] Modlitwa widzeniowa (2018-03-20). Kontakt z duszami. Człowiek uczy małe dusze.

Modlitwa nie ustawi DNA pod kątem jasnowidzenia, jeśli odsłuchujący nie będzie uczestniczył w niej od początku nagrania do jego końca.... Podczas ...