[POPKO TV] Oddzielenie a jedność z Całością. Bądź mądry i sam zaprogramuj rzeczywistość.

Zapraszamy na stronę: https://www.popko.pl/dom,swoj.xhtml Music: "Over Time"; Vibe Tracks - Youtube Audio Library.