[POPKO TV] Pierwotne przeznaczenie a cele pośrednie – jak to sprawdzić. Nauki duchowe.

Dna Boga - człowieka. Jaki jest cel naszego życia? Jeśli każdy byłby spełniony, ludzie nie musieli by już doświadczać życia w świecie fizycznym. W materiale ...