[STOP ILUZJI] PRZEKAZ "LAS LUDZKICH CIAŁ"

LAS LUDZKICH CIAŁ przemieszanych duszy gwałt. Kiedy nie rozumiesz Swego istnienia a tyle masz do zrozumienia. Cuż Bóg by dla mnie chciał? Czy to nie on ...