[POPKO TV] Równość. Ryszard Sobolewski (Warszawa), Uzdrowiciele24.pl – uczy odczytywania na skalach astralnych.

Jeden z niewielu, których uczą się w Mieście Oriin. Zapraszamy: www.uzdrowiciele24.pl www.popko.pl.