[POPKO TV] Społeczna akceptacja. Oceniaj i osądzaj (przyjmij właściwą postawę), byś wart był samego siebie.

Prosto i bezproblemowo steruje się ludźmi za pomocą mediów, programów podprogowych i określonych wibracji. nastał jednak czas budzenia się z ...