[POPKO TV] Stany Duchowe – zrozum ich istotę, a wyjdziesz poza ograniczenia. Nauki Edenu.

Więcej nauk dla Edeńczyka: https://www.popko.pl/eden.xhtml Music: Jingle Punks "Garden Walk" Youtube Audio Library.