[POPKO TV] Św.Jan się obudził i ponownie zapowiada powrót MESJASZA. Eden to Naród Wybrany.

Jak wygląda świat teraz? Jak będzie wyglądał za 30 lat? Pełna inwigilacja i robotyzacja czy wolnostojeństwo i wspólne szczęście? Przyszłość kształtuje się na ...