[POPKO TV] Wahadełkowanie 8c. Modlitwa – Budzenie Miłosierdzia. Odnajdź własne dziecko, cz.3.

Trzeba odsłuchać wszystkie trzy modlitwy... Nagranie zawiera modlitwę widzeniową z dnia 10-03-2018 r.