[VioliNowyDom TV] Zadawaj sobie pytania! Odpowiedź jest w Tobie zawarta 🙂

Piosenka skłaniająca do innego myślenia... Autor słów i muzyki: Wioletta Pruska Strona Zbyszka: https://www.popko.pl/ Kanał, dzięki któremu można dokonać ...